Emission systems

Support & Development Bureau van der Linde bestaat sinds mei 2010. In dat jaar zijn wij ook de samenwerking gestart met Multronic N.V. een bedrijf uit het Belgische Tienen. Support & Development Bureau van der Linde en Multronic N.V. hebben inmiddels wereldwijd bekendheid gekregen in het ontwikkelen, produceren en verkopen van emissie nabehandelingsystemen voor diesel en gas motoren voor zowel OEM als de Retrofit markt. Support & Development Bureau van der Linde richt zich hierbij voornamelijk op de Maritieme en Industriële markt, waarnaast Multronic N.V. zich hoofdzakelijk richt op OEM Automotive, Rail en Machines. Naast emissienabehandeling systemen ontwikkelt Multonic ook haar eigen besturingsplatform onder de naam Diesel Emission Control ( De-tronic ).

MULTRONIC SCR en SCR + Systemen

MULTRONIC SCR systemen richt zich voornamelijk op stikstofoxide te verminderen ( >90%). Een van de meest effectieve methoden om stikstofoxide is SCR, Selective Catalytic Reduction. Adblue / DEF, een waterige ureumoplossing wordt ingespoten in het uitlaatgas stroomopwaarts van de SCR-katalysator. Het ureum wordt omgezet in ammoniak en In de katalysator reageert de ammoniak met de NOX en wordt gereduceerd tot stikstof en water.

MULTRONIC DPF en DPF + roetfilter systemen

MULTRONIC DPF roetfilter systemen richt zicht voornamelijk op het vangen en genereren van roet delen (PM). Het roetfilter wordt geoxideerd door middel van een katalytische reactie die tussen 280 en 420 °C ontstaat. Alle Multronic DPF-systemen zijn uitgerust met een back-up actief regeneratiesysteem, Diesel Hydro Carbon Post Injectie (DHCPI). Bij langdurig lage motorbelasting wordt door injectie van brandstof over een katalysator de temperatuur van de uitlaatgassen naar de gewenste hoogte gebracht.

MULTRONIC gecombineerde DPF en SCR systemen

Een MULTRONIC gecombineerd DPF en SCR systeem voor meer dan 90 % efficiëntie van het volledige emissie gamma, Stage IV / V en EPA Tier 4 zowel NOX en PM moeten worden verlaagd tussen 60 tot 90%.
Dit kan worden bereikt met de Multronic EEV en SCRonDPF oplossingen.

COMBI DPF AND SCR SYSTEMS